Dick Visser (1960)

Kandidaat

Geboren en getogen op Vlieland. Vanaf 1982 ondernemer, winkelier, aannemer en slijter geweest. Al ruim 20 jaar gemeenteraadslid, diverse stichtingen en verenigingen bestuurd en in december 2019 Rients Hoekstra opgevolgd als wethouder. Goede voorzieningen en een gezellig sociaal cultureel leven op ons eiland door een gezonde balans tussen wonen, werken en economie.

Nel Hopman (1965)

Kandidaat

In 2004 ben ik met mijn gezin naar Vlieland gekomen en de winkel Vlieland Maritiem geopend. Vanaf 2006 actief in de politiek voor de VVD, later overgegaan in NLV. Politiek betrokken omdat ik graag mee wil denken over beslissingen die het eiland en zijn bewoners aangaan, gezien vanuit de optiek van een vrouw. Dit alles met gevoel en liefde voor het eiland, dat qua karakter en uitstraling moet blijven zoals het is!

Jan Roelof Witting (1962)

Kandidaat

Sinds 2002 wonend en werkend voor Rijkswaterstaat op Vlieland. Voor deze periode heb ik 15 jaar als uitvoerder (weg en waterbouw) op Vlieland gewerkt. Mijn interesse in de politiek op Vlieland is begonnen door de fijne samenwerking, die ik heb mogen ervaren in de achterban van de toenmalige VVD. Ik ben ervan overtuigd dat we alleen door goede samenwerking tot optimale resultaten komen. De afgelopen jaren hebben we dit ook laten zien met NLV.

Willem Joosse (1969)

Kandidaat

Willem Joosse horecaondernemer en sinds twee jaar ook raadslid op Vlieland. Vlieland is al ruim 32 jaar mijn thuishaven.Op het moment dat ik de eilanders echt leerde kennen heb ik het eiland in mijn hart gesloten. Vlieland is een bloeiende leefgemeenschap waar gasten graag op vakantie komen.Niet een openluchtmuseum waar wij als figurant in rondlopen. Om dit ook voor toekomstige generaties te behouden is betrouwbaar en nuchter bestuur nodig.

Karla Moust (1991)

Kandidaat

Een geboren Harlingse en sinds 2018 mag ik mij met trots eilandbewoner noemen. Met een groot hart voor het mooie Vlieland draag ik graag, met een frisse blik op de stand van zaken, een steentje bij aan het behoud en positief ontwikkelen van hetgeen belangrijk is voor het eiland en haar bewoners. Dat ik mij betrokken voel bij Vlieland en haar tradities blijkt tot nu o.a. uit mijn vrijwilligerswerk bij de Oranjevereniging en deze betrokkenheid zet ik graag door als lid van de NLV.

Ies Monas (1963)

Kandidaat

In 2010 ben ik samen met Joyce (mijn vrouw) op Vlieland komen wonen. Tot 2015 heb ik voor ING Bank gewerkt. Daar heb ik meerdere rollen vervuld o.a. projectmanager voor de samenvoeging van Postbank en ING Bank. Vanaf 2015 ben ik een glazenwassers- en schoonmaakbedrijf, Helder Vlieland, begonnen op Vlieland. Waar mogelijk wil ik mijn steentje bijdragen om Vlieland leefbaar te houden voor de Vlielanders, maar daarnaast ook de kwaliteit en ontwikkeling van de economische mogelijkheden en toerisme te bewaken.

Erik Houter (1970)

Kandidaat

De MAVO op Vlieland in 1986 afgerond en tot mijn 24e gestudeerd op het vaste land. Na een carrière als financieel adviseur en vertegenwoordiger ben ik in 2000 weer teruggekeerd op Vlieland. Naast ondernemer heb ik diverse bestuursfuncties bekleed. Voorzitter van de OVV (10 jaar), raadslid (6 jaar), MR VO Vlieland (2 jaar). Wat mij betreft blijft de NLV zich inzetten voor behoud van tradities, ondersteuning jonge ondernemers, woongenot en leefklimaat van (jonge) Vlielanders en een CO2 neutraal Vlieland.

Max Figee (1973)

Kandidaat

In 1984 zijn wij naar Vlieland verhuisd. Naast mijn raadswerk ben ik vader van ons gezin en eigenaar van Hotelletje de Veerman. Veel Vlielanders hebben een uitgesproken mening. Dat is vrijheid pur sang dat je dat in alle vrijheid kan verkondigen. Aan de andere kant heb je met beslissingen rekening te houden met andere meningen, regels, maatschappelijke belangen en financiële beperkingen. Als je van mening bent dat jouw mening Vlieland goed doet, doe dan een stap in de richting van de Vlielandse politiek.

Arnold Kriesch (1946)

Kandidaat

Op 9 maart 1946 geboren en daarna ook getogen in Rotterdam. Na een werkzaam leven als beroepsmilitair, ben ik na mijn pensionering in 2000 verhuisd naar Vlieland. Al eerder had ik van 1980 tot en met 1983 op Vlieland gewoond en op het toenmalig CSK gewerkt. Ik wist dus wat mij te wachten stond toe ik in 2000 naar Vlieland verhuisde. Lid van de gemeenteraad voor de VVD van 2002 tot 2006. Daarna tot nu toe voorzitter VVD en daarna NLV.

Olchert Brouwer (1949)

Kandidaat

Sinds 2004 woonachtig op Vlieland, de eerste zeven jaar gecombineerd met banen aan de wal (Den Haag, Amsterdam). Ervaring als bestuurder/toezichthouder in gezondheidszorg, jeugdzorg en vooral onderwijs, van basis tot en met hoger onderwijs. Nu voorzitter van bestuur de Jutter. Eerder betrokken bij Stichting Nicolaaskerk, die het kerkgebouw een gebouw voor de hele eilander gemeenschap wil maken. In de eerste plaats liberaal, maar met zorg voor de gemeenschap waar we allemaal deel van uitmaken en verantwoordelijk voor zijn. Daarom zet ik mij ook in voor de eilander samenleving.