Berichten box

Vier jaar van je leven als raadslid

Je kent ze allemaal, van de bode tot en met de wethouder en van de oppositie tot en met de voorzitter. En toch denk je als je de voor de eerste keer naar de microfoon gaat als gekozen volksvertegenwoordiger tijdens je eerste raadsvergadering:”Wat zullen ze er van vinden”. Ik werk dagelijks met mensen, heb vergaderingen geleid, een opleiding voor sportleraar gedaan en toch was ik gespannen of misschien zelfs een tikkeltje nerveus. Gelukkig, de eerste keer geen interruptie, maar de paar passen naar de microfoon lijken wel een rondje de punt om. De microfoonknop op aan en daar ga je dan. Je maidenspeech zoals dat heet. Het ging over Flidunen weet ik nog, overigens één van de voorzieningen waar Vlieland oprecht trots op mag zijn. Welk klein dorp heeft dit nog in Nederland? De kop is eraf. Viel best mee. Dit moet vaker lukken.

Langzaam maar zeker begin je steeds meer de weg te vinden in “Raadswerkland”. Inlezen, aangesproken worden op straat, discussiëren, nieuwe mensen ontmoeten en meebeslissen over o.a. locatie Zeester, Boswijk, woonvisie en in mijn ogen de belangrijkste: de begroting. Mede op verzoek van NLV is er een auditcommissie ingericht. Deze commissie heeft een belangrijke rol bij de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Als grootste partij neem je je verantwoording en pak je de hamer als voorzitter ter hand. Zo ben ik sinds augustus 2020 voorzitter van deze commissie. Tijdens deze vergaderingen zit je samen met de andere commissieleden aan tafel met de wethouder van financiën en de algemeen directeur van de gemeente Vlieland. Leidraad tijdens deze vergaderingen zijn de bevindingen van de accountant en de brief van de provincie Friesland met haar aandachtspunten op het financieel toezicht (iedere gemeente in Nederland ontvangt elk jaar hierover een brief van haar provincie).

We hebben ons financiële huishoudboekje goed op orde op Vlieland. Dit komt mede door de gewoonte op Vlieland conservatief te begroten (waar NLV medeverantwoordelijk voor is door al meer dan 20 jaar aan de coalitie deel te nemen) en toch durf tonen op momenten dat het belangrijk is voor onze samenleving zoals het in stand houden van Flidunen en de bouw van Boswijk. Daaraan gekoppeld dat er geen collegestuk op tafel komt zonder dat daarvoor de dekking en kosten in kaart zijn gebracht en naar mijn mening door de gemeenteraad verstandige en nuchtere besluiten worden genomen.

Als laatste wil ik toch zeggen dat we de financieel gezondste waddengemeente zijn en 32 ste van de 127 van gemeentes met een inwonersaantal tot 25000 inwoners (bron bdo jaar 2021).