Berichten box

Update omtrent de coalitie-onderhandelingen en de raadsvergadering van 25 april 2022

Via deze weg geven we u een update omtrent de coalitie-onderhandelingen en de raadsvergadering van 25 april jl.

Allereerst dienen we u tot onze spijt mede te delen dat we geen andere mogelijkheid zagen dan de coalitie-onderhandelingen met Lijst Fier te beëindigen. Er hebben vele gesprekken plaatsgevonden waarbij onze fractie het gevoel had niet op gelijkwaardige voet aan de plannen te werken en het eenzijdige gesprekken waren waarin Lijst Fier de boventoon voerde. Daar zij op dit moment de grootste partij zijn vanwege de meeste stemmen kan dit gezien worden als terecht anderzijds vinden wij het in het belang van Vlieland met beide drie zetels dat het een dialoog moet zijn tussen twee gelijkwaardige partners. Hierbij is hoor en wederhoor van groot belang en dit is ons inziens niet het geval geweest. Wanneer wij volledig meegaan in de standpunten en werkwijze van Lijst Fier wijken wij af van onze idealen en kunnen wij u, onze kiezers, niet meer voorzien van het solide en daadkrachtige beleid dat u van ons gewend bent.

Verder willen we onze visie met betrekking tot de aankoop van Dorpsstraat 154 met u delen en waarom het ons betreurt dat dit onderwerp in de raadsvergadering van 25 april jl. van de agenda is gehaald door de fracties van Lijst Fier en Algemeen Belang Vlieland. Op deze manier gaat elke vorm van gezonde discussie over het onderwerp verloren en ontneemt het ons de mogelijkheid om mooie kansen te benutten. We vinden het belangrijk om te benoemen dat het uitbreiden van woongelegenheid en dit met voorkeur op inbreilocaties te realiseren hoog op onze agenda staat. Op deze manier hoeven we geen woningbouw te laten plaatsvinden op nieuw terrein maar kunnen we het woningtekort wel aanpakken. Het realiseren van een hybride en duurzaam gemeentehuis op de locatie van de oude bibliotheek zou ervoor kunnen zorgen dat het huidige gemeentehuis èn het perceel van Dorpsstraat 154 ingezet kan worden voor woningbouw. Om dit obstakelvrij te kunnen realiseren is het aankopen van de Dorpsstraat 154 noodzakelijk, zoals het gezegde luidt: het huis van de buren is maar één keer te koop. De maatschappelijke opbrengst van deze herinrichting is ons inziens de investering in Dorpsstraat 154 meer dan waard. Wanneer een dergelijke aankoop wel had plaatsgevonden dan was naderhand een traject van planvorming gestart waarbij we u als burger graag hadden willen betrekken.

Tot slot willen we u meegeven dat u erop kunt vertrouwen dat wij de daad bij ons woord blijven voegen en op alle mogelijke manieren het belang van u als eilandbewoner en het mooie Vlieland voorop stellen.

Met vriendelijke groet,

De fractie, partijleden en achterban van NLV