Berichten box

Raadsvergadering 20 maart 2023

In voorzichtige feeststemming hebben we maandagavond de raadsvergadering afgesloten. Het had wat voeten in aarde maar het voorstel voor de vernieuwing van de Noordwester en de daarvoor benodigde financiële middelen is door een ruime meerderheid goedgekeurd. Tijdens de vorige raadsvergadering werd dit onderwerp van besluit- naar bespreekpunt omgezet waarna een maand vol inspanningen voor het stichtingsbestuur volgde. Gelukkig kunnen we constateren dat deze inspanningen om alle vragen en onduidelijkheden te beantwoorden en weg te nemen zijn beloond.

Wat kwam er verder ter tafel?

We hebben navraag gedaan over de ontwikkelingen omtrent het Armhuis. De eigenaar Nedstede heeft aangegeven aan een initiatief te werken voor invulling van het pand en we zijn natuurlijk erg benieuwd wat dit behelst en wanneer we hier meer informatie over krijgen. Helaas had de wethouder nog geen verhelderend antwoord en moeten we nog even geduld hebben.

Het openbaar groen tussen de Lutinelaan, Dennenlaan en De Drift. We zijn van mening dat het eeuwig zonde is dat dit oppervlakte niet wordt gebruikt voor een combinatie van woningbouw en biodiversiteit. Voordat de raad hierover mee kon praten zijn er al beloftes zijn gedaan aan de omwonenden waardoor dit ook niet meer heroverwogen kan worden. Ook hebben we onze twijfels bij de uitvoer en invulling door het personeel van de buitendienst in verband met het aantal uren dat hiervoor beschikbaar is gesteld. We hebben meegegeven aan het college om te onderzoeken of er ook voor dit groen samengewerkt kan worden met de hovenier die verantwoordelijk is voor onderhoud van het groen in de Boswijk.

Startnotitie APV, Algemene Plaatselijke Verordening. De raad mocht meepraten over de koers die het college wil varen in aanloop naar het nieuw te schrijven APV. Volgens ons zitten ze op de goede weg en is het van belang dat er goed gekeken wordt naar de correcte vorm van participatie per procesonderdeel.